Торгова стратегія. Керівництво. Вибір аналітичної основи

Сьогодні ми переходимо до наступного етапу створення своєї першої торгової стратегії. В попередніх матеріалах ми розглянули загальну структуру компонентів, а також визначили для себе оптимальний стиль торгівлі за термінами. В рамках даної статті буде розглянутий наступний компонент, який можна сміливо назвати фундаментом торгової стратегії.

Під аналітичною основою розуміється набір інструментів, за допомогою яких трейдер робить аналіз ринку і приймає торгові рішення, а також система правил роботи з ними. Це своєрідна карта, яка формується за визначеними алгоритмами. Вона дозволяє отримати план місцевості і побудувати свій маршрут руху до намічених цілей. Але кожен аналітичний інструмент надає свою картину, яку необхідно правильно трактувати і використовувати.

Можна виділити чотири групи, до яких можна віднести переважну більшість існуючих інструментів: фундаментальні, технічні, пропорційні і об'ємні, а також змішані аналітичні основи. Далі ми спробуємо в загальних рисах розглянути кожну, сформувати цілісне уявлення про базові принципи, закладені в них, а також вирішити, який з варіантів є найбільш кращим для вас. Цей вибір стане дуже важливим етапом у процесі формування основи особистої торгової стратегії.

Фундаментальні методи аналізу

Фундаментальний аналіз є найпершим способом інтерпретації та прогнозування станів ринку. Суть даного методу полягає в пошуку та дослідженні факторів, що впливають на рух ціни. Прихильники даного способу аналізу ринку стверджують, що важливо приділяти увагу реально відбувається фактами, вивчати їх властивості, а також тонко оцінювати наслідки тих чи інших подій. Саме такий погляд на ринок вважається ними максимально достовірним і глибоким.

Фактори, на підставі яких найчастіше проводиться аналіз, можна об'єднати в чотири основні групи:

1. Фінансові фактори.

В дану групу входять найбільш важливі фактори, що чинять сильний вплив на фінансові ринки. Увага всіх аналітиків прикута до подій, пов'язаних зі зміною процентної ставки в різних державах, а також рівнем інфляції в них. Ці два критерії мають серйозний вплив на силу національної валюти. Тому напередодні оголошення вищими фінансовими органами (наприклад, Європейським Центральним Банком або Федеральною резервною системою США) процентної ставки на ринку спостерігається висока волатильність, яка виражає готовність трейдерів до негайної реакції на ті чи інші зміни. Після подібних подій на ринку можуть формуватися дуже стійкі і тривалі тенденції.

2. Загальноекономічні чинники.

Не менш впливова категорія, до якої можна віднести значну кількість економічних факторів, наприклад, значення ВВП, рівень безробіття, індекс споживчих цін, індекс промислових цін і ще ряд подібних показників. Зміна кожного з них певною мірою робить позитивний або негативний вплив на валютний курс. Інформаційних звітів, пов'язаних з загальноекономічними чинниками, трейдери приділяють не менше уваги, ніж чисто фінансовим подій.

Нерідко на вихід показників за певним областям ринок реагує такою ж високою волатильністю, як при озвучуванні нової процентної ставки.

3. Політичні фактори.

Стабільність держави є одним з найважливіших критеріїв стійкості валюти на міжнародних ринках. Політичні проблеми і невизначеність можуть спонукати більшість трейдерів відмовитися від довгострокового інвестицій і закрити свої позиції. Тому дуже часто ринок активно реагує на низку політичних новин.

4. Форс-мажорні чинники.

Природні катаклізми і екологічні катастрофи також справляють істотний вплив на стабільність курсу національної валюти. Наприклад, показові події, що відбулися в 2007 році в Японії. Тоді країну потрясло одне з найсильніших землетрусів, наслідки якого були помітні практично у всіх галузях економіки країни. Ряд автомобільних виробництв відомих марок, таких як Toyota, Nissan, Honda, були зупинені через серйозних ушкоджень складальних ліній і дорогого устаткування. Керівництво найбільшої електростанції також було змушене оголосити про призупинення роботи, що позначилося на всій економіці. Всі ці події вкрай негативно позначилися на фондових індексах, зміна яких призвело до втрати привабливості і зниження вартості японської ієни.

Якщо вам близька по духу концепція фундаментального аналізу, то ви можете вибрати його в якості аналітичної основи для своєї торгової стратегії. Хороші знання в області економіки і вміння аналізувати і співвідносити між собою різноманітні події стануть відмінними доповненнями для даної системи. Звичайно, тут були описані лише загальні риси даного методу, але для формування уявлення про нього цього цілком достатньо. Зараз наше завдання визначити для вас найбільш прийнятний варіант, вивченням якого можна буде зайнятися більш поглиблено.

Технічні методи аналізу

Основним принципом аналітичних засад даного типу є ставлення до ринку і значення ціни як до самодостатнім і цілісним структурам, у яких закладена абсолютно вся необхідна інформація. У чому технічні методи протиставляються фундаментальних, так як вони не припускають активного відстеження та аналізу економічних та інших подій. Прихильники технічного аналізу вважають, що неможливо врахувати абсолютно всі фактори, які можуть вплинути на рух вартості активу, а також правильно передбачити реакцію ринку на їх зміни.

Значення ціни є найбільш повним і вірним індикатором стану ринку. У ньому відображено вплив всіх подій і законів, які, можливо, ми навіть не знаємо. І тому фундаментальний аналіз у порівнянні з технічним виглядає досить поверхневим.

Для загального уявлення методів технічного аналізу, які можуть лягти в основу вашої стратегії, досить ознайомитися з трьома найбільш великими групами. У кожну з них закладена своя концепція відношення до ціни, свій погляд на найбільш важливі її параметри. Також варто попередити, що представлені нижче групи умовні, вони сформовані для кращого розуміння суті розглянутого методу аналізу.

1. Свічковий аналіз. (дивіться основні патерни)

Як найменшої одиниці для вивчення приймається одна «свічка». Якщо ви не вивчали теорію японських «свічок», то вам обов'язково варто звернути увагу на дану область. «Свічка» являє собою прямокутник, усередині якого ціна рухається в межах певного проміжку часу. Нижня його частина вказує ціну відкриття свічки, верхня – ціну закриття. Також існують так звані тіні (хвости), розташовані зверху і знизу, які вказують максимальне і мінімальне значення, до яких доходила ціна в рамках даного періоду.

В результаті одна «свічка» являє собою своєрідний звіт про рух ціни в рамках певного тимчасового інтервалу. Комбінації таких «свічок» з певними параметрами (висота тіла, довжина верхньої або нижньої тіні) використовуються для припущення напрямки подальшого руху. Також існують методи, що базуються лише на одній свічці».

2. Графічні методи.

В даному випадку важлива існуюча послідовність, поточна динаміка ціни. Окремий елемент вже не має такої великої ваги, так як він не здатний відобразити ситуацію, яка формується в рамках більш високого тимчасового масштабу.

Графічний аналіз є одним з найстаріших методів, який досі вкрай активно використовується безліччю трейдерів. Його суть — пошук візуальних закономірностей, сформульованих на підставі історичних повторів. Певний стиль руху ціни створює шаблон графічної моделі, в якій відображаються основні виявлені закономірності. Наприклад, є графічна модель, в якій ціна спочатку зростає і досягає точки А, після чого трохи падає, формуючи точку Б, а після продовжує зростання і створює нову вершину в точці Ст. Трейдер аналізує цінові графіки і зауважує, що поточна ситуація дуже схожа на етапи А і Б. Це дає йому підставу припустити, що в майбутньому можна очікувати розвитку подій, описаних в шаблоні графічної моделі, тобто продовження руху до точки Ст. Тому він відкриває угоду на купівлю і очікує зростання вартості активу.

Графічний аналіз пропонує безліч моделей: від простих до дуже складних. Але базові поняття, такі як рівні підтримки і опору, дозволяють успішно аналізувати ринок навіть без знання абсолютно всіх комбінацій. Якщо у вас чудово розвинена візуальна пам'ять, а в дитинстві ви, дивлячись на безформне хмара, легко представляли абсолютно будь-яка тварина або предмет, то графічний аналіз може стати прекрасним вибором.

3. Індикатори і осцилятори.

Наступним рівнем складності є оцінка стану ринку за допомогою математичного аналізу. Спеціальна програма аналізує дрібні локальні зміни і при цьому зіставляє з ними глобальну динаміку. На відміну від двох попередніх методів, інформаційний потік використовується повністю, а не вибірково.

Поширення комп'ютерних технологій дуже сильно відбилося на методах аналізу ринку. Фундаментальні та графічні методи отримали серйозних і дуже ефективних суперників в особі технічних індикаторів і осциляторів. Вони суттєво спрощують аналіз інформації, дозволяють помітити ряд дрібниць, на які людина просто не в змозі звернути увагу. Завдання трейдера зводиться до правильної інтерпретації надається індикатором інформації, а в разі використання автоматизованих систем і це стає зайвим.

Технічні методи аналізу можна вважати одними з найпопулярніших. Вони доступні широкому колу трейдерів, в тому числі і початківцям, для яких торгівля поки ще є складною і невідомою областю. До того ж існує безліч інструментів, серед яких для себе можна вибрати найбільш зрозумілі, цікаві та ефективні.

Якщо ви дуже занурені в сучасні технології, любите складні механізми і готові розбиратися в їх тонкощах, то методи технічного аналізу стануть прекрасною областю, в яку з задоволенням можна зануритися з головою. Але і людина, не настільки впевнено володіє такими знаннями і навичками, зможе знайти для себе прекрасні і доступні інструменти, з допомогою яких можна досягти чудових результатів.

Об'ємні і пропорційні методи аналізу

Завдяки своїй міцності пропорційний метод аналізу має чимало шанувальників. Його суть полягає у виявленні математичних закономірностей у формуванні графічного представлення ціни. Якщо говорити простіше, то хаотичні руху вартості активу на графіку набувають чіткий математичний каркас.

Об'ємні методи аналізу грунтуються на виявленні фундаментальних причин по поточній структурі ринку та особливості процесу формування ціни. Наприклад, проводиться аналіз обсягу угод на купівлю і продаж, обчислюються точки, в яких активність трейдерів на ринку була найбільшою, а потім формується логічна картина того, що відбувається. Дана загальна схема дуже нагадує фундаментальний аналіз, але тільки у зворотному напрямку. Об'ємні методи шукають причини зміни ціни на неї, а фундаментальні – за межами ринку, в новинах і подіях.

Глибока математична основа, присутня в методах аналізу з даної групи, може відлякати багатьох початківців. Але насправді робота з об'ємними і пропорційними способами не вимагає серйозних профільних знань і вже тим більше спеціальної освіти. Для більшості систем існують інструменти, які дозволяють уникнути зіткнення з важкими математичними розрахунками. Зрозуміло, для їх ефективного використання, вам необхідно розуміти базові принципи та ідеї, закладені в основу того чи іншого методу.

Ми не будемо докладно зупинятися на конкретних методах аналізу, так як у двох словах кожен з них вкрай складно пояснити. Далі буде представлений список найбільш популярних методів і систем, вивченням яких ви можете зайнятися більш поглиблено.

1. Фібоначчі

Існує досить багато варіантів використання послідовності Фібоначчі, яка вже була розглянута в окремому матеріалі. Наприклад, рівні, розширення, канали, дуги. Кожен метод по-своєму цікавий і гідний вашої уваги.

2. Метод Ганна

Доктор Вільям Ганн увійшов в історію як один з найбільш успішних трейдерів, і його теорія знайшла чимало послідовників. Для аналізу ринку він використовував безліч графічних та математичних моделей, які для звичайного трейдера досить важкі. В даному випадку дійсно бажано володіти математичним складом розуму, так як навіть просто розібратися в теоріях Ганна досить складно, а використовувати у щоденній роботі тим більше. Але можна звернути свою увагу на два найбільш простих і доступних інструменту, робота з якими не викличе особливих труднощів. Це віяло і мережа Ганна, доступні в стандартному наборі інструментів торгового терміналу MetaTrader.

3. Гармонійні моделі

В середині 20 століття Х. Гартлі на основі послідовності Фібоначчі створив гармонійні моделі цінових рухів. Вони являють собою складні трапеції з точним співвідношенням сторін і декількома внутрішніми лініями. Певні вершини і кути виступають в якості опорної точки, в якій знаходиться або буде знаходитися ціна.

4. VSA

У перекладі з англійської дана абревіатура означає «аналіз по спреду та обсягом». Метод аналізу заснований на ідеї, що найбільший вплив на ринок роблять великі гравці, дії яких можна відстежити за деякими параметрами ціни. Досліджуються поточні обсяги, порівнюються максимальні і мінімальні ціни, їх динаміка. Умовно, чим швидше змінюється ціна і більше відстань від мінімальної точки «свічки» до максимального, тим більше ймовірність, що в даний момент активно діє великий гравець.

5. Хвильовий аналіз

Теорія Еліота є однією із самих комплексних і професійних. Опублікована в 1928 році, вона донині дуже активно використовується безліччю трейдерів. При цьому вона чудово підходить під різні тимчасові інтервали і вкрай точно описує структуру ринкових рухів на кожному з них.

Еліот вважав, що ринок рухається хвилями, з яких формуються стійкі послідовності. Він виділив 5 імпульсних хвиль, які розгортаються у напрямку основного руху, і 3 хвилі корекції. Теорія вкрай цікава і корисна як для загального розвитку трейдера, так і для професійного використання.

Розглянуті вище методи аналізу є вкрай пізнавальними і ефективними інструментами. На відміну від суто технічних методів вони вимагають більш глибокого розуміння, так як без цього продуктивна робота навряд чи буде можлива. А деякі теорії можуть зажадати від вас більш ґрунтовних знань і нетривіального мислення.

Але навіть якщо ви не знайдете оптимальний для себе варіант з існуючих пропорційних або об'ємних методів, то сам процес вивчення деяких теорій вкрай позитивно позначиться на вашому професійному рівні. Ви зможете відкрити нові горизонти, нестандартний погляд на ринок і його властивості, що дуже важливо для якісного та гармонійного розвитку.

Висновок

У стислій формі ми розглянули основні групи аналітичних основ для вашої торгової стратегії.
Дана стаття не претендує на звання вичерпного джерела, вона переслідує інші цілі. Замість докладного вивчення кожного методу ми сформували загальне уявлення, яке дозволить краще зорієнтуватися і вибрати оптимальний для себе напрямок.

Фундаментальні методи аналізу можна назвати вибором трейдерів з аналітичним складом розуму, які віддають перевагу працювати з явними, відомими фактами. Якщо для вас важливо оперувати чіткими поняттями, мати ясні логічні зв'язки і мінімізувати вплив невідомих змінних на свої рішення, то цей метод може стати відмінним вибором.

Технічні методи відмінно підійдуть тим, хто скептично ставиться до необхідності аналізувати безліч економічних і політичних умов. Ви вважаєте, що ціна схильна до впливу з боку значно більшого числа факторів, ніж нам доступно. Також є розуміння того, що людина фізично не в змозі аналізувати і правильно використовувати весь потік інформації. У цьому випадку технічні індикатори, осцилятори і графічні методи аналізу відкриють вам величезні можливості для реалізації свого потенціалу.

Пропорційні і об'ємні методи дозволяють подивитися на ринок зовсім іншим поглядом. Вони відкривають невідомі сторони і взаємозв'язку, які неможливо розгледіти самостійно. Цілком імовірно, що одна з теорій не може повністю захопити ваш розум, і після неї ваше уявлення про ринок ніколи не стане колишнім. В такому випадку ви з ентузіазмом поринете в досліджувану область і встанете на свій шлях розвитку, який зможе привести до приголомшливих результатів, яких навряд чи можна було б досягти при рутинному використанні інших методів.

Шукайте свою область, свій погляд на ринок і відбуваються на ньому події. Ваше персональне бачення може спиратися на кілька принципів, взятих з абсолютно різних методів аналізу. Але якщо ви впевнені в собі, а ваш погляд дозволяє вам почувати себе в торгівлі вільно і спокійно, то можна сміливо стверджувати, що рано чи пізно ви станете успішним і самодостатнім трейдером.

Попередні статті циклу:

«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Введення»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Вибір термінів»

Наступні статті циклу:

«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Правила»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Тестування»

Автор: Сергій Михайленко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: