Індикатор Money Flow Index (MFI)

Всім привіт. Ми вже протестували більше десятка технічних індикаторів і звернули увагу, що ще не було жодного індикатора з використанням обсягів. Відразу відзначимо, що на ринку Forex обсяг не біржовий (як на CME або NYSE), а тиковий, але за великим рахунком різниця між ними не така вже й суттєва. Тому в сьогоднішньому огляді ми розглянемо перший з таких індикаторів – індекс грошового потоку або Money Flow Index (MFI).

Опис індикатора Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index (MFI) – технічний індикатор осциляторні типу, який відображає силу грошових потоків або інтенсивність вкладення коштів у певний актив (валюту, акцію, товар). Побудова індикатора MFI дуже нагадує побудова інструменту RSI, за тим винятком, що MFI додатково враховує показник обсягу.
Формула побудови індикатора складається з декількох етапів. На першому етапі типову ціну обчислюють:

де:

High – максимальна ціна поточного бару («свічки»),

Low – мінімальна ціна поточного бару («свічки»),

Close – ціна закриття поточного бару («свічки»).

Потім розраховується величина грошового потоку MF:

де:

VOLUME – обсяг поточного бару («свічки»).

На наступному етапі вводяться терміни «позитивний грошовий потік» і «негативний грошовий потік».

Позитивний грошовий потік " (positive money flow) – це сума значень позитивних потоків за вибраний часовий період. Якщо TP поточного бару («свічки») більше, ніж TP попереднього бару («свічки»), потік вважається позитивним.

де:

TP(i) – типова ціна текуща бару («свічки»),

TP(i-1) – типова ціна попереднього періоду,

N – часовий період.

Негативний грошовий потік (negative money flow) – це сума значень негативних потоків за вибраний часовий період. Якщо TP поточного бару («свічки») менше, ніж TP попереднього бару («свічки»), потік вважається негативним.

Далі визначається грошове відношення MR (Money Ratio):

На заключному етапі за допомогою грошового відносини MR розраховується індекс грошового потоку MFI:

Суть побудови індикатора зводиться до того, що інструмент порівнює позитивні і негативні потоки за встановлений період і тим самим показує або приплив грошових коштів в актив, або, навпаки, виведення коштів з активу.

Творці індикатора рекомендують використовувати період 14. Чим менший період, тим більш чутливий індикатор до різких змін ціни, і навпаки, чим період більше, тим менш рухливий індикатор, так як враховує більше значень цін. Діапазон значень індикатора коливається в діапазоні від 0 до 100.

Застосування індикатора Money Flow Index (MFI)

1. Визначення зон перекупленності/перепроданості.

Як і індикатор RSI, індекс грошових потоків вміє визначати зони, коли ринок перекуплений або перепроданий. Діапазон перекупленності знаходиться в межах від 80 до 100, а діапазон перепроданості – від 0 до 20.

Сигнал на покупку надходить, коли значення індикатора перетинають лінію 20 знизу вгору.

Сигнал на продаж надходить, коли значення індикатора перетинають лінію 80 зверху вниз.

Приклади торгівлі за цим сигналом представлені нижче:

2. Знаходження дивергенцій і конвергенцій.

Даний сигнал вважається одним з найсильніших. Існує кілька видів дивергенції/конвергенції. Найбільш часто на графіку зустрічаються класичні варіанти.

Дивергенція – це розбіжність (віддалення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Дивергенція є сигналом на продаж. Детальніше розбирав тут з прикладами.

Конвергенція – це сходження (зближення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Конвергенція є сигналом на покупку.

Характер і силу розбіжностей/сходжень можна визначити за такою схемою:

Приклад:

3. Зворотна кореляція індикатора з ціною. (Що таке кореляція?)

Це поведінковий сигнал, який допомагає визначити слабкість руху ціни. Якщо ціна показує зростання, а значення MFI стоять на місці або зовсім падають, це говорить про слабкість цінового руху і можливий розворот ціни. І навпаки, якщо ціна знижується, а MFI стоїть на місці або зростає, то незабаром можна чекати зростання ціни. Цей сигнал часто є провісником дивергенції/конвергенції.

Приклад:

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.
Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily (період тестування 15 років – з 01.01.2001 по 23.09.2016). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 1,5 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості бару («свічки») від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close). Відкриття угоди відбувається після закриття попереднього бару («свічки»).

Тест 1. Тестуємо індикатор MFI з періодом 14.

Сигнал 1.1. Купуємо, якщо значення MFI перетинають рівень 20 знизу вверх (вихід із зони перепроданості). Продаємо, якщо значення MFI перетинають рівень 80 зверху вниз (вихід із зони перекупленності).


Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Міняємо логіку входу. Купуємо, якщо значення MFI перетинають рівень 80 зверху вниз (вихід із зони перекупленності). Продаємо, якщо значення MFI перетинають рівень 20 знизу вверх (вихід із зони перепроданості).


Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Розширюємо зони перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо значення MFI перетинають рівень 30 знизу вверх (вихід із зони перепроданості). Продаємо, якщо значення MFI перетинають рівень 70 зверху вниз (вихід із зони перекупленності).


Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Розширюємо зони перекупленності/перепроданості і беремо сигнал зворотний попередньому. Купуємо, якщо значення MFI перетинають рівень 70 зверху вниз (вихід із зони перекупленності). Продаємо, якщо значення MFI перетинають рівень 30 знизу вверх (вихід із зони перепроданості).


Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Купуємо, якщо значення MFI ростуть (MFI поточного бару («свічки») більше MFI попереднього бару («свічки»)). Продаємо, якщо значення MFI падають (MFI поточного бару («свічки») менше MFI попереднього бару («свічки»)).


Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Купуємо, якщо значення MFI вище 50. Продаємо, якщо значення MFI нижче 50.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Сигнал 1.7. Купуємо, якщо значення MFI показують зростання при MFI > 50. Продаємо, якщо значення MFI показують падіння при MFI < 50.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.7:

Попередній підсумок по тесту 1: найкраще відпрацювали сигнали на вихід з зони перекупленності/перепроданості, але за логікою зворотних сигналів. Ми купували, коли ціна виходила із зони перекупленності, і продавали, коли ціна покидала зону перепроданості. Ось такий вийшов парадокс. Єдиний недолік даних сигналів полягає в тому, що вони досить рідко формуються. Інші сигнали відпрацювали у чистий збиток.

Тест 2. При періоді 14 індикатор досить рідко заходив до зони перекупленності/перепроданості. Тому ми вирішили зменшити період індикатора для збільшення його чутливості. Тестуємо індикатор Momentum з періодом 7.

Сигнал 2.1. Купуємо, якщо значення MFI перетинають рівень 20 знизу вверх (вихід із зони перепроданості). Продаємо, якщо значення MFI перетинають рівень 80 зверху вниз (вихід із зони перекупленності).


Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Купуємо, якщо значення MFI перетинають рівень 80 зверху вниз (вихід із зони перекупленності). Продаємо, якщо значення MFI перетинають рівень 20 знизу вверх (вихід із зони перепроданості).


Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Розширюємо зони перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо значення MFI перетинають рівень 30 знизу вверх (вихід із зони перепроданості). Продаємо, якщо значення MFI перетинають рівень 70 зверху вниз (вихід із зони перекупленності).


Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Розширюємо зони перекупленності/перепроданості і беремо сигнал зворотний попередньому. Купуємо, якщо значення MFI перетинають рівень 70 зверху вниз (вихід із зони перекупленності). Продаємо, якщо значення MFI перетинають рівень 30 знизу вверх (вихід із зони перепроданості).


Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Сигнал 2.5. Купуємо, якщо значення MFI ростуть (MFI поточного бару більше MFI попереднього бару). Продаємо, якщо значення MFI падають (MFI поточного бару менше MFI попереднього бару).


Звіт результатів тестування за сигналом 2.5:

Сигнал 2.6. Купуємо, якщо значення MFI вище 50. Продаємо, якщо значення MFI нижче 50.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.6:

Сигнал 2.7. Купуємо, якщо значення MFI показують зростання при MFI > 50. Продаємо, якщо значення MFI показують падіння при MFI <50. Звіт результатів тестування за сигналом 2.7:

Звіт результатів тестування за сигналом 2.7:

Попередній підсумок по тесту 2: зменшення періоду індикатора не приніс істотних змін результатів. В результаті ми отримали практично ту ж картину, що і після тесту 1.

Тест 3. Для сигналів (1.5, 1.6, 2.5 і 2.3) моделюємо обмеження по збитках (стоп лосс) в 100 пунктів на 4-х знаку.

Сигнал 3.1. MFI з періодом 14. Купуємо, якщо значення MFI ростуть (MFI поточного бару більше MFI попереднього бару). Продаємо, якщо значення MFI падають (MFI поточного бару менше MFI попереднього бару). Додаємо стоп лосс 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. MFI з періодом 14. Купуємо, якщо значення MFI вище 50. Продаємо, якщо значення MFI нижче 50. Додаємо стоп лосс 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Сигнал 3.3. MFI з періодом 7. Купуємо, якщо значення MFI ростуть (MFI поточного бару більше MFI попереднього бару). Продаємо, якщо значення MFI падають (MFI поточного бару менше MFI попереднього бару). Додаємо стоп лосс 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.3:

Сигнал 3.4. MFI з періодом 7. Купуємо, якщо значення MFI вище 50. Продаємо, якщо значення MFI нижче 50. Додаємо стоп лосс 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.4:

Попередній підсумок по тесту 3: в даному тесті ми використовували найбільш збиткові сигнали з попередніх тестів. І в результаті отримали профіт. Ось вам наочний доказ того, що стоп лосс просто необхідний у повсякденному торгівлі.

Висновки

MFI є досить непоганим інструментом в оцінці вкладення засобів в актив. Перевагою індикатора є його стійкість до різких змін ціни. Але незважаючи на це, використовувати індикатор як самостійний інструмент для торгівлі ми не рекомендуємо. Так як MFI є осцилятором, доцільно застосовувати його разом з трендовими інструментами або техніками. Ще один недолік – використання тикового, а не біржового обсягу. Але цей мінус можна списати на те, що сам ринок Forex є позабіржовим, і отримати реальні дані по проторгувавши обсягом практично неможливо.

Ефективні індикатори:

«Індикатор Ishimoku Kinko Xyo»
«Індикатор Commodity Chanel Index»
«Індикатор Momentum»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: